Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Економіка підприємства

НазваСтор.
Інтегральна ефективність діяльності підприємства25
Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів14
Аналіз фінансового стану підприємства18
Аналіз фінансової діяльності центру поштового зв'язку81
Використання принципів мотивації у діяльності підприємства35
Виробнича потужність підприємства48
Виробнича потужність підприємства та методичні принципи її розрахунку34
Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства33
Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства35
Витрати виробництва27
Витрати і собівартість продукції35
Витрати підприємства: критерії, їх знання і класифікація12
Вплив управління активами на рентабельність діяльності торгового підприємства71
Державне регулювання заробітної плати11
Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків44
Джерела формування капіталу підприємства15
Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення31
Екологічна інформація в Інтернеті5
Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства34
Економіка підприємства56
Економічний механізм логістики35
Економічний ризик та методи його аналізу38
Етика підприємницької діяльності40
Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією6
Ефективність використання оборотних коштів підприємства26
Ефективність відтворення та використання основних фондів37
Загальна характеристика виробничої потужності підприємства: визначення, види ти чинники що її визначають13
Зарубіжний досвід роботи з персоналом39
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств33
Інвестиційні ресурси33
Класифікація затрат робочого часу робітника8
Конкурентоспроможність продукції38
Матеріальні та енергетичні баланси виробництва10
Методи визначення показників якості продукції7
Методика визначення потреби в інвестиційних ресурсах7
Методичні основи планування продуктивності праці8
Науково-технічний прогрес36
Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства10
Нормування оборотних коштів підприємства36
Облік витрат на оцінку і контроль якості продукції. Контроль якості продукції, різновиди контролю8
Оборотні кошти підприємства31
Оплата праці в бригадах7
Організація виробництва36
Організація преміювання працівників10
Основи підприємницької діяльності33
Основні функції підприємництва38
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень33
Персонал підприємства42
Підприємство як суб'єкт господарювання38
Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ "Коломиягаз"64