Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Журналістика

НазваСтор.
"Медовий рік" української преси (від березня 1917 р. до березня 1918 р.)12
"Основи журналістики" як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми даного фаху13
Актуальність класичного фейлетону: образи та форми8
Виготовлення внутрішньої інформації. Публіцистика як серцевина, стрижень журналістики13
Вид опублікованого документа: газета13
Види лінгвістичних джерел7
Використання статистичних даних в журналістиці7
Використання термінології в екологічних матеріалах11
Війна в Іраку та ЗМІ30
Вітчизняний ринок масових популярних журналiв3
Гетьманщина: початок занепаду вільної української преси. Зародження партійно-радянської преси України11
Гроно журналістських імен4
Державна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі Польщі8
Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності В Україні9
Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті4
Дієвість та ефективність журналістської діяльності12
Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці)15
Досвід мас-медіа в Україні (в екологічній політиці)12
Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси)10
Друковані та інтернет-видання8
Друковані та інтернет-видання7
Жіноча преса Прикарпаття6
Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації11
Журнал, як вид документа27
Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності. Портрет професії журналіста14
Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності13
Журналістика як інформаційний простір12
Журналістика як репрезентанти держави, законодавчої чи виконавчої влади, соціальних груп, партій11
Журналістика як система органів масової інформації Поняття про систему. Підсистеми журналістики14
Журналістика як творчість.Обов'язки журналіста в справі виготовлення інформації. Умови спеціалізації журналіста16
Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини8
Загальна жанрологія і журналістика11
Засади журналістики13
Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ6
Західноукраїнська преса часів другої Світової війни8
Збирання зовнішньої інформації14
Зворотний зв'язок із читачем13
Іван Франко і Наталія Кобринська біля витоків української жіночої преси. Друга половина ХІХ ст.25
Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах15
Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах15
Історія телебачення9
Історія фотожурналістики19
Критичний аналіз історії та перспектив розвитку телевізійної сфери індустрії дозвілля в Україні12
Лексична синонімія на шпальтах військової преси23
Лексична синонімія на шпальтах військової преси (за матеріалами газети "Армія України")17
Ленінська доба історії преси31
Максимович про київські першодруки та лаврських сподвижників4
Матеріал "на замовлення": особливість сучасної журналістики7
Метод журналістики. Загальні уявлення про метод. Загальнофиіософські засади методу журналістики17
Міжнародне гуманітарне право та журналістика4