Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Мікроекономіка

НазваСтор.
Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов20
Аналіз грошового ринку України45
Аналіз чистого прибутку14
Валовий дохід підприємства13
Виникнення та розвиток теорії і практики менеджменту. Суть менеджменту та основні напрями його розвитку6
Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми14
Вплив змін попиту і пропозиції на рівновагу. Ринки ресурсів. Крива ринкового попиту. Ринкова пропозиція ресурсів22
Вторинний ринок праці43
Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки53
Еластичність попиту і пропозиції17
Еластичність попиту по ціні та її фактори. Цінова еластичність11
Зайнятість населення і безробіття16
Закон попиту і закон спадної віддачі16
Затрати виробництва, ціна і прибуток16
Зовнішні ефекти та їх регулювання30
Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення11
Конкуренція і монопсонія на ринку праці32
Корисність товару і рівновага споживача17
Маржинальний дохід і порядок його визначення15
Моделі олігополії37
Моделі цінової дискримінації та практика їх використання18
Монополія в сучасній економіці62
Монополія в сучасній економіці41
Основні напрямки зниження витрат підприємства на виробництво продукції14
Особливості фіскальної політики в Україні19
Підприємство на ринку ресурсів43
Положення рівноваги споживача. Загальна умова рівноваги споживача7
Поняття ринку, конкуренція і ринок13
Попит і пропозиція на ринку праці України47
Поясність зміст граничної корисності товару, покажіть її відмінність від загальної корисності. Закон спадної граничної корисності14
Прогнозування фінансової діяльності підприємства та планування її результативності20
Ринкова пропозиція та її еластичність28
Ринок праці та профспілки43
Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці34
Світовий Досвід Антимонопольного Законодавства41
Система економічних відносин53
Стратегія подолання бідності16
Стратегія фірми в умовах олігополії16
Сутність витрат та методи їх зниження17
Теорія попиту на гроші і підтвердження їх українською дійсністю22
Теорія ринкового попиту та еластичності37
Теорія фірми27
Урядова політика на ринку регулювання ціни, дотацій, квот, мита, податків і субсидій44
Фірма в умовах монополістичної конкуренції13
Фірма в умовах олігополії37
Цінова дискримінація33
Ціноутворення в різних системах ринку (монополія, чиста монополія, конкуренція)54
Ціноутворення в умовах монополіму42
Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції46
Ціноутворення і конкуренція8