Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Мовознавство, філологія

НазваСтор.
Абетка28
Аналіз антропонімів твору Марії Матіос "Юр'яна і Довгопол"6
Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос38
Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми25
Аустронезійські мови11
Базові категорії комунікативної лінгвістики10
Взаємозв'язок класного та позакласного читання7
Вивчення іншомовної культури як необхідної складової оволодіння мовою4
Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах52
Вивчення української мови в початкових класах45
Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студентів комп'ютерних спеціальностей7
Визначення фраземи у сучасних етнолінгвістичних студіях6
Виразне читання на уроках української літератури в середніх класах9
Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів10
Внутрішня форма слова у семантичній структурі слова9
Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи6
Графічно-стилістична мова стародруків XVI - XVIII ст.20
Деякі питання комунікативного підходу до навчання іноземним мовам5
Ділова гра за темою "іменник в 5-х класах"5
З досвіду естетичного виховання східних слов'ян у давнину11
Засоби логічної виразності читання10
Засоби милозвучності української мови12
Застосування математичної статистики до практичних задач. Економічна інтерпритація результатів56
Іван Ковалик та його вчення про словотвір8
Імена та прізвища. Відмінювання15
Іноземна мова - інструмент в діалозі культур і цивілізацій27
Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток12
Комунікативні якості літературної мови11
Короткий огляд методів навчання іноземних мов18
Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна15
Культура укладання професійних документів10
Лексика і фразеологія в професійному спілкуванні9
Лексикографія. Основні українські словники11
Лексичні засоби вираження емоцій у німецькій розмовній мові8
Лінгвоцид (мововбивство)27
Марія Бойко - Маруся Чурай ХХІ століття11
Методи розкодування інформації39
Методика літератури як наука16
Мова - основа духовного життя народу України6
Мова жестів11
Мова як елемент культури, психології народів14
Мова як чинник формування людини і нації7
Мовна норма - категоріальне поняття культури мови19
Мовне законодавство в Україні12
Мовознавство як наука7
Мовознавча спадщина Олени Курило14
Моделі утворення комп'ютерних термінів англійської мови та їх переклад українською5
Музика в жіночих образах роману І.С. Тургенєва "Дворянське гніздо"6
Навчання іншомовного спілкування13
Навчання письма іноземної мови12