Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Політологія

НазваСтор.
Cпіввідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан12
Iсторiя та традицiї зовнiшньополiтичної служби України13
Австромарксизм7
Британський парламент14
Вибори 200434
Вибори та їх роль в політичному житті11
Види референдумів в Україні4
Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації11
Війна США в Іраці. Причини та розв'язання проблеми7
Влада як соціальний феномен9
Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу18
Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу12
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент12
Громадська думка: історія і сучасність12
Громадсько-політичні об'єднання та рухи, основні риси5
Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні12
Демократи, соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991 - 1994 рр.)13
Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст10
Демократія в Америці12
Держава в умовах розгортання системних реформ14
Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства10
Державна етнополітика та формування громадянського суспільства11
Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві13
Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи22
Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного11
Деякі аспекти захисту національних інтересів України15
Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера17
Деякі особливості президентства на пострадянському просторі (1991 - 2004 рр.)19
Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді16
Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції17
Динаміка політичного капіталу в Україні10
Динаміка ціннісних орієнтацій молоді13
Діалог Україна - Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє6
Діяльність координаційних і консультативно-дорадчих органів з питань етнонаціональної політики11
Діяльність політичних партій у сфері військового будівництва України в період гетьманату 1918 року13
До визначення феномена демократії14
Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень15
Еволюція поглядів на державний суверенітет14
Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки14
Евристичні можливості біогеодетермінізму12
Етапи і перспективи системних реформ в Україні11
Етапи та засади формування об'єднаної Європи15
Етнічний конфлікт - вивчений феномен?20
Етнічні кордони і міжетнічна толерантність12
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі15
Європейський Союз21
Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем12
Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою16
Законотворча діяльність як комунікативний процес19
Засади демократизації політичного режиму Марокко15