Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Риторика, ораторське мистецтво

НазваСтор.
Агітаційна промова - як політичне красномовство8
Академічна риторика8
Антична риторика11
Антична та словянська риторика16
Античне красномовство5
Видатні оратори4
Види красномовства та сфери його застосування10
Види підготовки до виступу5
Види спілкування. Загальна харктеристика спілкування10
Види судових промов4
Види усного спілкування6
Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи)5
Виступ прокурора.Обгрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов5
Вступна частина промови7
Демосфен11
Дискусія і суперечка8
Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії8
Доказ у публічному виступі20
Древня Греція і риторика9
Древня Греція і риторика6
Життя та діяльність Ломоносова, Прокоповича та інших просвітителів слов'янських народів11
Загальна характеристика судової промови5
Заключна частина промови прокурора7
Засади і функції судової промови4
Зміст і побудова обвинувальної промови5
Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення7
Історія і жанри риторики5
Історія ораторського мистецтва13
Комуністична риторика8
Контрольна робота з риторики12
Красномовство слов'ян11
Культура та риторика Візантії7
Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти6
Мовний етикет - невід'ємний елемент культури мовлення10
Норми сучасної української мови у спілкуванні6
Об'єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії12
Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності7
Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії5
Ораторство Демосфена14
Ораторське мистецтво, риторика16
Організовані і неорганізовані суперечки10
Основи ораторського мистецтва9
Основні етапи підготовки тексту промови до виступу11
Основні етапи розвитку ораторського мистецтва13
Особливості підготовки судової промови6
Паралінгвістика: академічна риторика5
Підготовка судової промови8
Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми5
Поняття й категорії техніки мовлений7
Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма10