Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Соціологія

НазваСтор.
"Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма14
"Хвороби" національної психіки5
Cімейна медицина: становлення, розвиток, соціально-економічна ефективність9
Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах26
Cтудентське життя10
Адаптація до старості8
Адаптація до старості12
Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища7
Акмеологічне вивчення людини як індивіда, особистості, суб'єкта діяльності16
Акмеологічні методи20
Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності15
Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку17
Анкета моніторингового дослідження студентів коледжу8
Бідність - як глобальна проблема людства10
Благодійна робота жіночих організацій в Україні9
Вершини в розвитку особистості людини ("акме") і їх основні характеристики13
Взаємовідносини у малій соціальній групі8
Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій11
Висока місія соціогуманітарних наук4
Вікові особливості соціалізації особистості12
Влада як соціальний феномен7
Гармонійна сім'я - запорука здоров'я6
Геронтологія як наука про старість і старіння11
Глобалізаційні процеси в сучасномі світі11
Глобальна криза освіти та шляхи її подолання9
Головні напрямки соціології XIX сторіччі3
Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні12
Група як першооснова соціальної організації11
Демократизація в Україні: соціологічний діагноз14
Демократичні засади соціотворчого процесу16
Держава та її соціотворчі можливості14
Доля людини в ХХ столітті12
Доля людини в ХХ столітті12
Донцов та його бачення на суспільний розвиток9
Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів7
Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві17
Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку14
Ембріональний розвиток людини9
Емпірична соціологія9
Емпіричне дослідження на тему: функціонування студентських гуртожитків5
Естетичні концепції і вчення про суспільство А. Шефтсбері та Б. Мандевіля8
Етика науки14
Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками9
Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя9
Значення колективу в діяльності медпрацівника5
Ідеї правової держави Б. Кістяківського і сучасність8
Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості14
Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства13
Історичний досвід демократизації17
Історичний поступ. Еволюція соціальних систем10