Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Цінні папери

НазваСтор.
Акції та їх види15
Аналіз та економічна оцінка операцій з цінними паперами26
Банківські портфелі цінних паперів6
Біржі і біржова діяльність. Закони України "Про товарну біржу" і "Про фондову біржу"11
Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення22
Біржова мова жестів та жаргон брокера9
Біржовий товар. Порядок ведення торгів, порядок зняття товарів із торгів5
Біржові та позабіржові опціони4
Брокерська діяльність18
Брокерська діяльність на біржі21
Брокерське посередництво на біржовому ринку24
Бюджетування капіталу. Визначення вартості капіталу14
Вартість капіталу як мір а прибутковості7
Види біржових угод і операцій10
Види котирувань8
Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. Основні операції з цінними паперами10
Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника10
Визначення курсової вартості та дохідності акцій8
Визначення курсової вартості та дохідності облігацій10
Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля14
Визначення проектних ризиків22
Виконання угод з цінними паперами в депозитарній системі13
Вплив приватизації на розвиток фондового ринку6
Державне регулювання біржової торгівлі у світі і Україні23
Індекси фондового ринку7
Індустрія цінних паперів7
Інноваційний аналіз8
Інструменти ринку цінних паперів11
Інфраструктура ринку цінних паперів5
Котирування та види цін на біржі6
Мета та методи фінансового аналізу6
Методи оцінювання ризиків на ринку цінних паперів9
Методи та прийоми аналізу інвестиційних проектів8
Методичні засади визначення інвестиційних ризиків і розроблення заходів щодо їх зменшення16
Міжнародні норми обслуговування обігу цінних паперів8
Моніторинг реалізації інвестиційних проектів12
Обіг цінних паперів - укладання та виконання угод щодо цінних паперів15
Облігації та їх види10
Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ49
Облік операцій з недержавними цінними паперами в комерційних банках56
Облік фінансових інвестицій11
Операції РЕПО по цінним паперам6
Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів в Україні10
Основні положення щодо проектування підприємств, будівель та споруд6
Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі23
Особливості акцій українських акціонерних товариств5
Особливості укладання окремих договорів у інвестиційній сфері12
Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері15
Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування18
Оцінка грошових потоків щодо проекту12