Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів

Бухгалтерський облік і аудит

НазваСтор.
Місце управлінського обліку в системі облікової інформації9
Аналіз використання фонду робочого часу8
Аналіз оборотності оборотних активів і фінансових результатів суб'єкта перевірки12
Аудит грошових коштів у дорозі14
Аудит необоротних активів25
Аудит основних засобів36
Аудит розрахунків по оплаті праці в бюджетних установах13
Баланс в обліку зарубіжних країн37
Баланс в обліку зарубіжних країн37
Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання8
Будова звіту про фінансові результати, основні вимоги до його заповнення та подання8
Бухгалтерська звітність підприємства15
Бухгалтерський облік при ліквідації товариства36
Бухоблік оплати праці в бюджетній установі - лікарні73
Вимоги, що пред'являють до обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку30
Відображення операцій по рахунках в банках у бухгалтерському обліку6
Вплив системи оподаткування на інвестиційну активність суб'єктів підприємницької діяльності6
Джерело сплати податку7
Документальне оформлення надходження основних засобів8
Етапи аудиту. Планування роботи аудиторської фірми. Складання загального плану аудиту16
Забезпечення виконання обов'язку зі сплати податків і зборів20
Загальнодержавні збори27
Закон України "Про податкову службу в Україні"14
Звіт про прибутки та збитки у бухгалтерському обліку зарубіжних країн41
Зміст управлінського обліку, міжнародна практика ведення6
Значення звітності підприємства для прийняття управлінських рішень10
Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення10
Інвентаризація16
Класифікація національних положень бухгалтерського обліку35
Контроль розрахунків по оплаті праці12
курсова робота з бухгалтерського обліку33
Мито7
Міжнародні та національні стандарти аудиту33
Модульна контрольна робота з предмета: "Бухгалтерський облік"13
Моє бачення майбутньої професії12
Напрямки реформування податкової політики України22
Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта18
Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта22
Нетрадиційні об'єкти обліку41
Об'єкт оподаткування6
Об'єкти аудиту та їх класифікація10
Облік бартерних операцій17
Облік в'їзного і виїзного туризму36
Облік векселів32
Облік виробництва36
Облік витрат на збут36
Облік витрат на збут та адміністративних витрат55
Облік витрат на природоохоронну діяльність34
Облік витрат та собівартості46
Облік витрат та собівартості63