Referado - найкращі українські реферати

Список використаної літератури

Ключові слова

Випадковий список літератури

Розділ
Кількість

Всі розділи

Економічні науки - список літератури для рефератів

 1. Паппэ Яков Шаявич "Олигархи".- М: ГУ-ВШЭ, 2000.- 232с.
 2. Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна Аналіз банківської діяльності.- К.: КНЕУ, 2003.- 348с.
 3. Партин Галина Остапівна Бухгалтерський облік: основи теорії та практики.- К.: Знання, 2000.- 245с.
 4. Партин Галина Остапівна, Загородній Анатолій Григорович Фінанси підприємств.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 271с.
 5. Пархоменко Валерій Миколайович Бухгалтерський облік в Україні.- Луганськ: Промдрук, 2000.-
 6. Пархоменко Валерій Миколайович Бухгалтерський облік в Україні.- Луганськ: Футура; Лугань, 2005.-
 7. Пасічник Юрій Васильович Бюджетна система України та зарубіжних країн.- К.: Знання-Пресс, 2003.- 523с.
 8. Пасічник, Наталя Вячеславівна Обгрунтування обсягів виробництва продукції для забезпечення ефективності функціонування гірничорудних підприємств: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.06.01.- Дніпропетровськ, 2004.- 20с.
 9. Пастернак-Таранушенко Геннадий, Рожок Владимир Капитал: как его получить и использовать в Украине.- К.: Центр научной литературы, 2003.- 722с.
 10. Пасько, Микола Володимирович Європейські країни з перехідною економікою в системі світової заборгованості: регулювання та управління зовнішнім боргом: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.02.03.- К., 2004.- 20с.
 11. Патентирование.- Харьков: Издательский дом "Фактор", 2002.- 72с.
 12. Пашко, Євгенія Олександрівна Механізм інтеграції України до світового валютного ринку: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.05.01.- Донецьк, 2004.- 20с.
 13. Пашутинський Євген Костянтинович Діловодство кадрової служби.- К.: КНТ, 2005.- 272с.
 14. Пелихов Евгений Федорович Экономическая эффективность инноваций.- Харьков: Изд-во НУА, 2005.-
 15. Пелішенко Валентин Павлович Маркетинговий менеджмент.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 200с.
 16. Пенсионная реформа.- Запорожье: Полиграф, 2003.- 138с.
 17. Пенсионное обеспечение работников образования.- М: ИФ"Образование в документах, 2001.- 120с.
 18. Перевірки на підприємствах.- К.: ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-інформ", 2003.- 226с.
 19. Перехідна економіка.- К.: Вища школа, 2003.- 591с.
 20. Персонал.- М.: Экзамен, 2000.- 512с.
 21. Перший Український Міжнародний банк.- : , 1995.- 71с.
 22. Песоцкий, Евгений Александрович Современная грамматика: Теория и практика.- 2-е изд., перераб. и доп.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.- 352с.- (Сер. "Психология бизнеса").- 18.10
 23. Петленко, Юлія Володимирівна Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій/ Ю.В.Петленко, О.Д.Рожко.- К.: Кондор, 2004.- 284с.- 20.00
 24. Петрик Олена Анатоліївна Аудит: методологія і організація.- К.: КНЕУ, 2003.- 260с.
 25. Петров М.И. Безопасность и персонал.- М.: , 2006.-
 26. Петровська Ірина Олегівна,Клиновий Дмитро Віталійович Фінанси (з елементами статистики фінансів).- К.: ЦУЛ, 2002.- 300с.
 27. Петровська, Ірина Олегівна Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посіб./ І.О.Петровська, Д.В.Клиновий.- 2-е вид.,перероб. й доп.- К.: ЦУЛ, 2002.- 300с.
 28. Петрук Олександр Михайлович Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики.- Житомир: ЖІТІ, 1999.- 332с.
 29. Петрук Олександр Михайлович. Бухгалтерський облік договірних зобов'язань і прав.- Житомир: ЖІТІ, 2000.- 186с.
 30. Петрущенков С.П. (Петрущенков, Сергій Петрович) Культура споживання: Навчальний посібник/ С.П.Петрущенков, Н.В.Петрущенкова.- К: Магістр-S, 2001.- 192с.- 7.00
 31. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика.- М.: Дело, 2000.- 808с.
 32. Пинзеник Віктор Коні не винні.- К.: Академія, 1999.- 128с.
 33. Пинзеник Віктор Михайлович Коні не винні, або Реформи чи їх імітація.- К.: Академія, 1998.- 128с.
 34. Писаревська Тамара Андріївна Інформаційні системи обліку та аудиту.- К.: КНЕУ, 2004.-
 35. Писаревська Тамара Андріївна Інформаційні системи обліку та аудиту.- К.: КНЕУ, 2004.- 369с.
 36. Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения..- Донецк: , 2000.- 256с.
 37. Підлісний, Павло Іванович Ефективність управлінських рішень подальшого реформування приватизованих підприємств водного транспорту України: Автореф. дис. док. економ. наук: Спец. 08.07.04.- К., 2004.- 46с.
 38. Підприємництво.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 616с.
 39. Підприємницька діяльність: стратегія економічного розвитку.- Суми: Довкілля, 2001.-
 40. Підтримання низької інфляції в Україні.- К.: Міленіум, 2004.- 122с.
 41. Підхомний, Олег Михайлович Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 184с.- 12.00
 42. Пікуліна, Надія Юріївна Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки: Спец.:08.01.01; Автореф. дис. канд. екон. наук.- К., 2002.- 16с.
 43. Пінчук Надія Степанівна, Галузинський Георгій Петрович, Орленко Наталія Станіславівна Інформаційні системи і технології в маркетингу.- К.: КНЕУ, 1999.- 328с.
 44. Піратовський, Георгій Леонідович Управління розвитком суб'єктів страхового підприємства: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.06.01.- К., 2004.- 25с.
 45. Пістун Ігор Павлович, Кіт Юрій Володимирович, Березовецький Андрій Петрович Охорона праці.- Суми: Університетська книга, 2000.- 207с.
 46. Пітель, Ніна Якимівна Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві: Спец.:08.07.02; Автореф. дис. канд. екон. наук.- К., 2002.- 22с.
 47. План развития страны: Азбука для взрослых.- К.: Воля, 2005.- 212с.
 48. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування.- Запорожье: Полиграф, 2003.- 47с.
 49. План рахунків та Інструкція про його застосування.- Харків: Фактор, 2006.-
 50. План счетов: практика применения.- Днепропетровск: ИКК "Баланс-Клуб", 2006.-