Referado - найкращі українські реферати

Список використаної літератури

Ключові слова

Випадковий список літератури

Розділ
Кількість

Всі розділи

Економічні науки - список літератури для рефератів

 1. Бугай Володимир Зиновыйович Активні прийоми навчання (тести, ситуаційні задачі) при вивченні курсу "Фінансовий менеджмент".- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 77с.
 2. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування.- Дніпропетровськ: , 2002.- 202с.
 3. Будько, Оксана Володимирівна Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.06.04.- Харків, 2004.- 19с.
 4. Булавіна, Олена Анатоліївна Прогнозування та регулювання інфляції в Україні: Спец.08.02.03. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд.економ. наук.- К, 2002.- 20с.
 5. Бункина Маргарита Константиновна, Семенов Владимир Артурович. Экономика и психология. На перекрестке наук.- М.: Изд-во "Дело и сервис", 1998.- 400с.
 6. Бураковський Ігор. Теорія міжнародної торгівлі..- К.: Основи, 2000.- 241с.
 7. Бурда Майкл, Виплош Чарлз. Макроекономіка: Європейський контекст.- К.: Основи, 1998.- 682с.
 8. Бурда Михаэль, Виплош Чарлз Макроэкономика: Европейский текст.- СПб.: Судостроение, 1998.- 544с.
 9. Бурлака В.Г. Інвестиційні проблеми нафтопереробки України.- К.: Ін-т економіки НАН України, 1999.- 176с.
 10. Буров Александр Сергеевич Международный маркетинг.- М: Изд. Дом "Дашков и Ко", 2005.- 284с.
 11. Буряк Петро Юрійович, Карпінський Борис Андрійович, Григор'єва Марія Іванівна Економіка праці й соціально-трудові відносини.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440с.
 12. Бусыгин Анатолий Вячеславич Предпринимательство.- М.: Дело, 2000.- 640с.
 13. Бутинець Франц Францович, Войналович Олена Петрівна, Томашевська Ірина Леонідівна Організація бухгалтерського обліку.- Житомир: ПП "Рута", 2006.-
 14. Бутук Александр Ильич Экономическая теория.- К.: Вікар, 2003.- 668с.
 15. Бухгалтерские проводки в примерах.- К.: Универсал-Бизнес, 2002.- 288с.
 16. Бухгалтерский учет (Пособие по выполнению практических задач).- К.: Кондор, 2002.- 350с.
 17. Бухгалтерский учет (Пособие по выполнению практических задач)/ Под ред. И.И.Сахарцевой.- К.: Кондор, 2002.- 350с.- Рекомендовано Министерством образования Украины как уч. пос. для студ. экон. спец. ВУЗов.- 18.00
 18. Бухгалтерский учет: регистры, стандарты, план счетов.- Запорожье: Полиграф, 2002.- 200с.- (Шпаргалка для...; №2(64)).- Приложение к газете "Ориентир"; №2, 2002, февраль.- 22.00
 19. Бухгалтерский учет.- Запорожье: Полиграф, 2001.- 190с.
 20. Бухгалтерський довідник.- К.: Фінансова справа, 2004.-
 21. Бухгалтерський облік на малих підриємствах.- Харків: Фактор, 2003.- 60с.
 22. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 180с.
 23. Бюджет-2001 та розвиток міжбюджетних відносин.- К: Парламентське видавництво, 2001.- 158с.
 24. Бюджетна реформа: крок за кроком.- К: , 2001.- 53с.
 25. Бюджетна реформа:крок за кроком.- К.: ГФА, 2001.- 54с.
 26. Бюджетна система України.- К.: НІОС, 2000.- 400с.
 27. Бюджетний і Податковий Огляд.- К.: , 1999.- 79с.
 28. Бюджетний і Податковий Огляд.- К.: , 2002.- 76с.
 29. Бюджетний та податковий огляд.- К.: , 2000.- 106с.
 30. Вавилов А.В., Ильин И.И. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем.- М.: Европеум-Пресс, 1999.- 128с.
 31. Валютні операції: правила, податковий та бухгалтерський облік.- К: Бліц-Інформ, 2005.-
 32. Вам пришли с проверкой.- Запорожье: Полиграф, 2002.- 150с.
 33. Вам пришли с проверкой.- Запорожье: Полиграф, 2003.- 184с.
 34. Вантух, Володимир Петрович Ефективність і перспективи розвитку м'ясного скотарства у фермерських господарствах Львівської області: Автореф. дис. канд. економ. наук: Спец. 08.07.02.- Житомир, 2004.- 20с.
 35. Варда Яцек, Клосовскі Войцєх Острови надій: розробка стратегій локального розвитку.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003.-
 36. Варда Яцек, Клосовскі Войцєх Острови надій: розробка стратегій локального розвитку.- Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2003.- 311с.
 37. Варламов Анатолий Александрович, Хабаров Александр Владимирович. Экология землепользования и охрана природных ресурсов..- М.: Колос, 1999.- 160с.
 38. Варналій Захарій Степанович Мале підприємництво: основи теорії і практики.- К.: Знання, 2003.- 302с.
 39. Варналій Захарій Степанович, Хмелевська Любов Петрівна, Хмелевський Микола Олександрович Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування населення.- К.: Знання України, 2004.-
 40. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 216с.
 41. Василевич Инна Павловна, Ширкина Евгения Ивановна Сборник задач по аудиту.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 288С.
 42. Василенко Валентин Олександрович Антикризове управління підприємством.- К.: ЦУЛ, 2003.- 504с.
 43. Василенко Валентин Олександрович Теорія і практика розробки управлінських рішень.- К: ЦУЛ, 2002.- 420с.
 44. Василенко Валентин Олександрович Теорія та практика розробки управлінських рішень.- К.: ЦУЛ, 2003.-
 45. Василенко Валентин Олександрович, Ткаченко Тетяна Іванівна Виробничий (операційний) менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2003.- 532с.
 46. Василенко Валентин Олександрович, Ткаченко Тетяна Іванівна Стратегічне управління.- К.: ЦУЛ, 2003.- 396с.
 47. Василенко Валентин Олександрович, Шматько Василь Григорович Інноваційний менеджмент.- К.: ЦНЛ, 2005.-
 48. Василик Остап Дмитрович, Павлюк Клавдія Василівна Державні фінанси України.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 608с.
 49. Василик Остап Дмитрович. Теорія фінансів.- К.: НІОС, 2000.- 416с.
 50. Василь ФедоровичОрганізація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2003.- 300с.- 29.50