Referado - найкращі українські реферати

Каталог рефератів | На попередню сторінку

Реферат на тему:

Суб'єкти ринку цінних паперів та їхні функції

РозділЦінні папери
Кількість сторінок10
Приблизна кількість слів1744
Кількість зображень/фотографій1
Кількість таблиць0
Зміст/планвідсутній
Список використаної літературивідсутній
Рік2007
Розмір файла20 Кб

Скачати реферат

Ключові слова

національний, депозитарний, брокер, акціонерний, професійний, цінний, суб'єкт, фонд, орган, вид, депозитарій, випуск, особа, юридичний, емітент, інвестор, зберігач, інвестиційний, діяльність

Уривки з реферату

... [(Національний банк України або Фонд державного майна України). Основними суб'єктами фінансових відносин на ринку цінних паперів є емітенти, інвестори та особи, які займаються професійною посередницькою діяльністю на ринку цінних паперів. Емітентом цінних паперів може бути держава, представлена вповноваженим органом, юридичною особою та у випадках, передбачених законодавством, фізичною особою (рис. 8.3). Емітент від свого імені випускає цінні папери ] ... [вартістю. На ринку цінних паперів України функції випуску державних цінних паперів виконує Міністерство ] ... [тощо. Вартість цінних паперів, випущених місцевими органами влади (муніципальних цінних паперів), визначається ] ... [сільськогосподарського вироб ництва тощо). Емітентами можуть бути юридичні особи акціонерні товариства, підприємства та організації інших форм власності, ] ... [похідні цінні папери. Акціонерне товариство створюється об'єднанням капіталів через випуск акцій, ] ... [фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства; юридичні особи України та ] ... [тощо. Фінансовими посередниками на ринку цінних паперів є юридичні особи, робота ] ... [бути тільки юридична особа. Інфраструктурними учасниками фондового ринку є юридичні особи, які виконують такі основні види професійної діяльності з інструментами ринку цінних паперів: з організації ] ... [цінними паперами, з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, депозитарну, розрахунково-клірингову, консультаційну та аудиторську діяльність тощо. Реєстратор юридична особа, суб'єкт підприємництва, який займається одним видом діяльності веденням реєстрів ] ... [Закон Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в ] ... [який є підтвердженням права власності на цінний папір. Випуск цінних паперів у бездокументарній формі оформлюється глобальним ] ... [здійснення операцій із цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі. Він має містити такі реквізити: ] ... [емітента; вид і категорію цінних паперів; номінальну вартість одного цінного папера; зареєстрований статутний фонд ] ... [Діяльність депозитаріїв в Україні регулюється Законом України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в ] ... [цінних паперів. Депозитарій може створюватися у формі відкритого акціонерного товариства, ] ... [єдиним видом діяльності цього товариства. В Україні специфіка національної депозитарної діяльності полягає в існуванні паралельно створених депозитаріїв Національного депозитарію України (НДУ) і Депозитарно-клірингової компанії Міжрегіональний фондовий ] ... [цінних паперів, можуть отримати громадські організації та об'єднання юридичних осіб професій них учасників ринку цінних паперів, а ] ...